Anasayfa
Haberler
Hakkımızda
Görüşler
Dünya Mirası
Dosyalar
Galeri
Linkler
Bize Ulaşın
Haberler
Haberler Duyurular Etkinlikler
Duyurular
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAK
ARKEOLOJİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE! GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI'NA 1 "ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ" KADROSU İLANA ÇIKTI

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. İlan olunur. Öğretim Görevlisi Ġle AraĢtırma Görevlisi Kadrolarına BaĢvuruda Ġstenen Belgeler: 1-Adayın başvuracağı Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksek Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçe (Dilekçe örneğimiz http://pdb.gantep.edu.tr adresinde yer almaktadır.) 2-Özgeçmiş, 3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge, 4-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri / Noter Onaylı veya Resmi Kurum Onaylı Mezuniyet Belgeleri de kabul edilecektir.) 5- İlanda belirtilen Mezuniyet şartına ilişkin (Lisans, Yüksek Lisans/Doktora) belgenin onaylı örneği ile öğrenci belgesi ve transkript belgesi, 6-ALES Belgesi, 7-Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili), 8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 9-Fotoğraf (2 adet) 10-Onaylı Hizmet / Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.) Önemli Notlar: (a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. (b) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. (c) Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. 

http://ibs.gantep.edu.tr/duyuru/files/articles/29122018-gaziantep-universitesi-rektorlugunden-ogretim-elemani12670.pdf

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR
Yayın Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe, 10:43
  • DİĞER İÇERİKLER
    << GERİ DÖN ANASAYFA SAYFA BAŞI