Anasayfa
Haberler
Hakkımızda
Görüşler
Dünya Mirası
Dosyalar
Galeri
Linkler
Bize Ulaşın
Haberler
Haberler Duyurular Etkinlikler
Duyurular
ARKEOLOJI BÖLÜMÜ KADRO İLANI
Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü kadro ilanı: Arkeoloji Bölümü lisans mezunu olmak, Prehistorya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine, 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 31, 50/d, Ek:38. Maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesine göre öğretim elemanı alımı yapılacaktır. Duyurulur. GENEL ŞARTLAR 1-657 Sayılı Kanunun 48. inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir. 4-06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016/2017 Güz Yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. ÖZEL ŞARTLAR 1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 2-Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir. 3-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR Başvuruda İstenen Belgeler: 1-Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulunu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (www.ardahan.edu.tr.adresinden ulaşabilirsiniz). 2-Özgeçmiş. 3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 4-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) (Resmi Kurum veya Noter Onaylı). 5-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkriptinin onaylı fotokopileri.(Resmi Kurum veya Noter Onaylı). 6-ALES Belgesi. 7-Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili).

İÇERİKLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR
Yayın Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe, 10:27
  • DİĞER İÇERİKLER
    << GERİ DÖN ANASAYFA SAYFA BAŞI